Protetická stomatologie

Protetika je jednou ze základních součástí zubního lékařství. Zabývá se rekonstrukcí jednotlivých zubů nebo jejich skupin a obnovuje celistvost zubního oblouku a chrupu jako celku. 

Zubní náhrady můžeme zhotovit přímo v ordinaci; jedná se o přímé dostavby jednotlivých zubů pomocí prefabrikovaných kořenových čepů a kompozitních materiálů nebo provizorní či definitivní jednotlivé korunky či můstky. Mnoho zubních náhrad se zhotovuje tzv. nepřímým způsobem, tzn. že v ordinaci připravené podmínky se otisknou a vlastní náhrada se vyrobí na sádrové replice ústní situace (modelu) v zubní laboratoři.

Alternativou postupu, a dnešní preferencí, je prostorový model zubů nasnímaný speciální “kamerou”, přenos modelu do počítače a zhotovení náhrady zubů počítačem řízenou frézou ( viz CAD CAM v Hi-Technologiích), které naše pracoviště využívá. Tato fréza, známá pod názvem CEREC, je esteticky i funkčně dokonalé řešení keramických náhrad zničených či nevzhledných částí zubů, korunek a můstků. Takto vzniklé keramické náhrady jsou k nerozeznání od původní zubní tkáně a mají obrovskou odolnost a trvanlivost. Principem metody je počítačová 3D modelace protetické práce a následné přesné vyfrézování z keramického bloku. To vše proběhne během jediné návštěvy kliniky. Metodě se laicky také říká zubní korunky na počkání. )

(Zubní náhrady můžeme dělit podle několika hledisek, a to na základě časového faktoru,  na fixní, snímatelné a podle materiálu, z nichž jsou vyrobeny.) 

powered by icard.cz